• Våre tjenester

  Vår kompetanse tilsammen bygger på mer enn 50-års erfaring som hotelldirektør, Vice President og CEO for skandinaviske og internasjonale hotellkjeder. Dette i kombinasjon med teoretisk utdannelse relevant for vår bransje- og vår spesialisering, gir vi kundene svar og dybdeinnsikt som bare års erfaring kan bidra med.

  Som hotellkonsulent, rådgiver eller samtalepartner på andre områder innen reiselivet, er vår integritet og vår «proven management” erfaring en garanti for kvaliteten på våre råd.

  Våre rapporter inneholder en grundig evaluering av ditt prosjekt. Vi legger eksempelvis vekt på forhold som berører operatør- og driftsansvar, avtaletype, basis og variabler i eventuelle driftskontrakter. Dette sammenholdes med økonomiske analyser for å synliggjøre alternativ inntjening og verdiskapning for eier.

 • Spisskompetanse

 • Prosjektutvikling

  • Etableringsanalyser som tar for seg marked, tilbud- og etterspørsel, drift og lønnsomhet i lys av markeds- og konkurransesituasjon.
  • Valg av operatør og bistand i kontraktsutforming for eier. Vi har lang erfaring med - og innsikt i alle kjente avtaleformer nasjonalt som internasjonalt.
  • Prosjektutvikling og planlegging av konkurransedyktige bedrifter.

 • Ledelse og driftsanalyse

  • Kritisk gjennomgang av drift, forvaltning og ledelse.
  • Snuoperasjoner og kriseledelse.
  • Prognoser og budsjettering.
  • Vurdering av driften basert på regnskap og økonomi.

 • Kjøp- og salgsprosesser

  • Bistand i kjøps- og salgsprosesser av hoteller og restauranter m.m.
  • Eiendom og driftsselskaper uavhengig av selskapsform.


  Relatert fagartikkel - Les mer

 • Rekruttering

  • Rekruttering av toppledere samt eksterne styremedlemmer.

 • Annet

  • Produktposisjonering som følge av konkurranse og dårligere inntjening.
  • Leder- og styreutvikling i tråd med ovennevnte.

Malmö
Stockholm
Oslo
Sandefjord
EMS Hospitality Advisors